Goudriaan Interim - "Anders kijken voegt waarde toe."
Innovatie heeft leiding nodig!
 
De zorg- en welzijnssector in Nederland is sterk in beweging. De financiering wijzigt. De maatschappij en de vraag van de cliënt veranderen. Innovatie vindt plaats op de werkplek van de professional. Hoe kan de organisatie daar dan op bouwen en hoe kan het management daarop sturen?
 
In een professionele organisatie liggen verbetering en innovatie dicht bij elkaar. Vanuit voortdurende en gerichte verbetering, komt in de loop der jaren een nieuwe vorm van zorg- en dienstverlening tot stand. In 2008 is onderzoek gedaan bij Pozob, de Carante groep, PsyQ en circus Bongo om een antwoord te vinden op de vraag hoe Innovatie gestuurd kan worden. Alle organisaties hebben op hun vakgebied geïnnoveerd vanuit een verbeterstrategie.
 
Voor innovatie in een professionele omgeving komt meer kijken dan een nieuwe behandelmethode invoeren of een nieuwe vorm van dienstverlening. Of er behoefte is aan een nieuwe aanpak wordt immers gesignaleerd door de professional. Dit vergt marktgerichtheid van de medewerkers. Als er een nieuwe dienst of behandelwijze eenmaal is gevonden, die de organisatie wil implementeren dan moeten collega's bereid zijn dit in hun handelingsrepertoire op te nemen. Hoe stuur je hierop?
 
Goudriaan Interim heeft hier ervaring mee en helpt.
 
Het antwoord is gelegen in de inrichting van de planning en control, de vormgeving van de innovatiestructuur en het gedrag van de manager. Organisaties die innoveren en de innovaties breed implementeren onderscheiden zich op deze punten.
Website
mogelijk gemaakt
door Vistaprint